Typer affald

Deponi Syd modtager kun de typer affald, som fremgår af Deponi Syds positivliste:

160525 DS Positivliste

Levering af affald

Som udgangspunkt er det kun køretøjer over 3.500 kg, der har adgang til Deponi Syds deponier i Grindsted og Måde.

I særlige tilfælde, kan Deponi Syd tilbyde, at kunder kan aflevere affald i køretøjer under 3.500 kg, under forudsætning af, at affaldet leveres i bigbags (med hank så de kan løftes af med fx gaffel) og er læsset på et lad/trailer. Efter indvejning vil en maskinfører på deponiet løfte bigbagen af ladet/traileren og læsse den over i en skovl på en gummiged. Dette gøres mod et tillæg for aflæsningshjælp iht. prislisten, pt. 350 kr. pr. læs ekskl. moms.

Kunder af denne type, skal være forberedt på ventetid på ekspedition ved levering og aflæsning af affaldet.