Deklaration af affald leveret til Deponi Syd I/S

Affaldsproducenter og transportører af deponeringsegnet blandet affald fra kommunerne Esbjerg, Haderslev og Vejen skal levere det deponeringsegnede affald til Måde Deponi, Mådevej 99 i Esbjerg.

Affaldsproducenter og transportører af deponeringsegnet blandet affald fra kommunerne Billund, Kolding og Vejle skal levere det deponeringsegnede affald til Grindsted Deponi, Ribe Landevej 6 i Grindsted.

Hvem deklarerer affaldet? Læs mere her

Vær opmærksom på! Læs mere her

Den Elektroniske Deklaration hentes her

Sagsgangen er som følger:

Affaldsproducenten opretter sig som bruger af systemet
Affaldsproducenten deklarerer sit affald
Deponi Syd modtager deklarationen og vurderer denne
Deponi Syd giver accept eller afviser modtagelse af affaldet
Der sendes en e-mail til affaldsproducenten vedhæftet deklaration med stregkode eller afslag
Affaldsproducenten giver deklarationen til transportøren som afhenter affaldet
Transportøren benytter stregkoden på deklarationen ved indvejningen af affaldet og der udstedes en kvittering/vejeseddel til transportøren

Hvis du ikke er bekendt med den Elektroniske Deklaration kan du finde en uddybende vejledning her