Køretøjer

Store køretøjer (sættevogne)
Som udgangspunkt er det kun køretøjer over 3.500 kg, der har adgang til Deponi Syds deponier i Grindsted og Måde, men Deponi Syd har desuden særlige krav til sættevogne.

Ved levering af affald i sættevogn skal deponiet kontaktes for at aftale leveringstidspunkt. Generelt må der ikke leveres før 1 time efter åbning og 1 timer før lukketid. Levering må ikke finde sted uden forudgående aftale med deponiet.

Kunder af denne type, skal være forberedt på ventetid ved ekspedition ved levering af affaldet.

Små køretøjer
Som udgangspunkt er det kun køretøjer over 3.500 kg, der har adgang til Deponi Syds deponier i Grindsted og Måde.

I særlige tilfælde, kan Deponi Syd tilbyde, at kunder kan aflevere affald i køretøjer under 3.500 kg, under forudsætning af, at affaldet leveres i bigbags (med hank så de kan løftes af med fx gaffel) og er læsset på et lad/trailer. Efter indvejning vil en maskinfører på deponiet løfte bigbagen af ladet/traileren og læsse den over i en skovl på en gummiged. Dette gøres mod et tillæg for aflæsningshjælp iht. prislisten, pt. 350 kr. pr. læs ekskl. moms.

Kunder af denne type, skal være forberedt på ventetid på ekspedition ved levering og aflæsning af affaldet.