Sikkerhedsforhold

Levering af asbestholdigt affald
Der er særlige krav til levering af asbestholdigt affald, fx skal der benyttes personlige værnemidler, herunder filtermaske klasse P2, ved aflæsning. For yderligere information kontakt driftslederen/vejerboden på deponiet, inden du kører med affaldet. Tlf. nr. til deponierne findes under menupunktet Kontakt