Baggrund

Deponi Syd – et fælleskommunalt deponiselskab i Region Syddanmark

Med Trekantområdets Affaldsselskab I/S som initiativtager og med stor opbakning fra kommunerne i Region Syddanmark blev det det midlertidige selskab ”Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S – Deponi Syd” stiftet den 23. oktober 2008. Selskabets formål var at undersøge mulighederne for at drive et fælleskommunalt selskab, for håndtering, drift og etablering af deponeringsanlæg og omlastestationer i det område, som kommunerne dækker.

Baggrunden for dannelsen af det midlertidige selskab var, dels at flere deponier skulle lukke efter sommeren 2009 på grund af den nye deponeringsbekendtgørelses væsentligt skærpede miljøkrav, dels den nye deponeringsbekendtgørelses krav om funktionsopdelte regnskaber og krav om benchmarking, der vil medføre øget fokus på deponiers effektivitet og økonomi.

Det er oplagt, at kommunerne er afhængige af hinanden, idet kommuner med deponier har brug for, at der leveres en vis mængde affald til deres anlæg for at kunne opnå en effektiv og rentabel drift, mens kommuner uden et deponi har en forpligtelse til at råde over deponeringsmulighed.

Den oprindelige plan for samarbejde om deponering viste blandt andet, at den årlige deponeringsmængde til et deponi, bør ligge på minimum 15.000 tons for at være driftsøkonomisk effektivt.

Det midlertidige selskabet blev stiftet med 11 kommuners deltagelse, og undersøgelsesarbejdet blev udført indtil foråret 2010. Et fremtidigt driftsselskabs deponier blev kortlagt, sammen med tekniske, myndighedsmæssige, juridiske, driftsmæssige og økonomiske forhold.

Det midlertidige selskabs bestyrelse besluttede før sommerferien 2010, at et endeligt beslutningsgrundlag med deltagelse af de seks kommuner Billund, Esbjerg, Kolding, Haderslev, Vejen og Vejle, skulle fremsendes til godkendelse i de respektive byråd.

Driftsselskabet Deponi Syd I/S blev stiftet den 7. december 2010.