Kort om Deponi Syd I/S

Deponi Syd er et fælleskommunalt affaldsselskab ejet af kommunerne Billund, Esbjerg, Haderslev, Kolding, Vejen og Vejle.

Selskabet startede i januar 2011 og modtager de 6 ejerkommuners deponiaffald (affald som ikke kan genanvendes eller forbrændes). Deponi Syd ejer og driver hhv. Grindsted Deponi i Billund Kommune og Måde Deponi i Esbjerg Kommune og vi modtager årligt ca. 25.000 tons affald, herunder asbestholdigt affald, PCB-holdigt affald og affald indeholdende miljøfremmede stoffer som bly og zink.

I konsekvens af den aktuelle lovgivning, skal alt affald til deponering forud for levering ”deklareres” i form af elektronisk deklaration. På denne måde sikres, at der kun deponeres de affaldstyper, som må modtages i henhold til miljøgodkendelsen.