Typer affald

Deponi Syd har tilladelse til at modtage deponeringsegnet affald i henhold til Deponi Syds ”Positivliste”.

Deponi Syd modtager affald, der ikke kan genanvendes, forbrændes eller nyttiggøres på anden måde.

Deponi Syd modtager ikke farligt affald.

Eksempler på typer af affald, som Deponi Syd modtager fremgår af vores sorteringsvejledning.

Kommunerne er anvisningsmyndighed af bl.a. deponeringsegnet affald. Hvis du er i tvivl om dit affald er deponeringsegnet, bør du kontakte den kommune, hvor affaldet er opstået.